Oferta

 • Projektowanie wielobranżowe inwestycji budowlanych.
 • Kompleksowa obsługa i koordynacja inwestycji budowlanych.
 • Badania termowizyjne.
 • Projekty indywidualne oraz adaptacje projektów typowych budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, boisk sportowych oraz budynków związanych z rolnictwem wraz z dokumentacją kosztorysową
 • Projekty instalacji zewnętrznych - sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnych i gazowych.
 • Projekty instalacji wewnętrznych - centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej (z odzyskiem ciepła) i klimatyzacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i związanych z produkcją rolną.
 • Projekty technologiczne źródeł ciepła (w tym OZE) - węzłów cieplnych, kotłowni gazowych, olejowych i na paliwa stałe (drewno, ekogroszek, pellet, etc.), układów grzewczo-chłodzących z pompami ciepła z sondami gruntowymi (glikol-woda) lub agregatem zewnętrznym (powietrze-woda) oraz układów solarnych.
 • Projektowanie boisk sportowych
Wszelkie obliczenia wykonujemy wspierając się licencjonowanymi programami firm SANKOM i Instalsoft. Do projektowania Wykorzystujemy oryginalne oprogramowanie - Archicad firmy Graphisoft oraz ZWCAD firmy ZWCAD Design Co.
 
 • Opinie techniczne dla istniejących instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wspartych analizą termowizyjną przy wykorzystaniu kamery TESTO 870-1
 • Opinie techniczne dla budynków po termomodernizacji, wraz z analizą termowizyjną jakości wykonania prac, przy wykorzystaniu kamery TESTO 870-1.
 • Okresowe przeglądy techniczne budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych uzupełnionych analizą termowizyjną przegród zewnętrznych budynku, stolarki oraz instalacji wewnętrznych (lokalizacja nieszczelności, braków izolacji etc.) przy wykorzystaniu kamery TESTO 870-1.
 • Nadzory inwestorskie i autorskie - kontrola jakości i zgodności realizowanych inwestycji z projektem
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audyty energetyczne uzupełnione analizą termowizyjną budynków.
 • Usługi wykonawcze w zakresie realizacji projektów branżowych - instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło ciepła i chłodu dla domów jednorodzinnych.

Oferujemy specjalistyczne analizy oparte na badaniach termowizyjnych wykonanych kamerą termowizyjną TESTO 870-1. Dysponujemy własnym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do zastosowań w budownictwie.

Praktyczna wiedza z zakresu projektowania i wykonywania instalacji grzewczych pozwala nam na sformułowanie opinii o poprawności wykonania izolacji budynków jak i instalacji związanych z dystrybucją ciepła w budynku oraz lokalizacji miejsc wycieków z instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Jako uzupełnienie do badań termowizyjnych proponujemy również badanie szczelności budynku za pomocą urządzenia typu Blower Door.