O firmie

Pracownia Projektowa 3F powstała w 2012 roku na bazie doświadczenia zdobytego na przestrzeni kilkunastu lat, podczas współpracy z biurami projektowymi przy tworzeniu dokumentacji technicznych w branży architektonicznej i sanitarnej oraz firmami wykonawczymi przy koordynacji i realizacji projektów.

Swoje doświadczenie zawodowe poprzedziłem ukończeniem studiów na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz studiów na Wydziale Architektury i Urbanistyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Pracownię Projektową 3F tworzy grupa współpracujących projektantów branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Pracownia Projektowa 3F świadczy usługi w zakresie wykonywania:

  • projektów budowlanych i wykonawczych
  • dokumentacji kosztorysowych
  • świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych
  • opinii technicznych
  • przeglądów technicznych budynków
  • nadzorów inwestorskich i autorskich
  • badań termowizyjnych budynków i instalacji
  • realizacji zadań inwestycyjnych według własnych projektów

Zapraszam do współpracy

podpis